Privacybeleid Wandelwijzer.nl


Versie 1.0, september 2010

1. Algemeen
Wandelwijzer.nl vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd en hanteert daartoe het hieronder uiteengezette privacybeleid. Dit beleid is terug te vinden onderaan elke pagina van onze website.

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door, het is van toepassing voor de volledige inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen Wandelwijzer.nl. Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken. Door onze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Vragen over ons privacybeleid, onze website of onze dienstverlening kunt u aan ons richten door gebruikmaking van het contactformulier op onze website. Wij spannen ons in uw vraag zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden.

2. Persoonlijke gegevens
Het kan zijn dat Wandelwijzer.nl persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc… om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken tegemoet te kunnen komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. Wandelwijzer.nl kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen. Indien u een verzoek tot dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag. Wandelwijzer.nl zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving.

Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc… zal Wandelwijzer.nl melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

3. Technologie
Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

4. Beveiliging
Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat Wandelwijzer.nl al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wandelwijzer.nl gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

5. Juistheid van verzamelde gegevens
Wandelwijzer.nl kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

6. Identificatie van bezoekers
Het is mogelijk dat Wandelwijzer.nl van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die "cookies" worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren.

Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

7. Wijzigingen in de website
Wandelwijzer.nl kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit privacybeleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

8. Over Wandelwijzer.nl
Wandelwijzer.nl is een vennootschap onder firma die valt onder de Nederlandse wet en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 50133225.